Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των φοιτητών και φοιτητριών και οργανώνεται γύρω από βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με  τη διαμόρφωση και την εξέλιξη του νεότερου και σύγχρονου ευρωπαϊκού κόσμου με ιδιαίτερη αναφορά στις ελληνικές εξελίξεις. Τα ερωτήματα που προτείνονται αφορούν (α) στους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς μετασχηματισμούς που υφίσταται η ευρωπαϊκή ήπειρος την εποχή των επαναστάσεων (β) στην ανάδειξη των εθνικών ιδεολογιών στη διάρκεια του 19ου αι. και στην επιρροή τους στον τρόπο που ερευνάται, αναπλάθεται, προσλαμβάνεται και διδάσκεται το παρελθόν, (γ) στους παγκόσμιους πολέμους και στις μεγάλες μεταπολεμικές συγκρούσεις του 20ου αι., (γ) στα κοινωνικά κινήματα, (δ) στην μετανάστευση και στον μετααποικιακό κόσμο και (ε) στους συμβολικούς πολέμους για τη μνήμη και την ταυτότητα στο σύγχρονο κόσμο. Τα ερωτήματα συγκεκριμενοποιούνται στην αρχή του εξαμήνου μετά από συζήτηση με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
Το μάθημα αξιοποιεί τις μεθόδους της διερευνητικής ιστορικής μάθησης και υιοθετεί πολυπρισματικές θεωρήσεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που το επιλέγουν εργάζονται, στο βαθμό που το επιτρέπει ο αριθμός όσων το επιλέγουν, με πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές καθώς και με ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό, καλούνται να σκεφθούν κριτικά πάνω στο υλικό τους και να καταλήξουν σε όσο το δυνατόν τεκμηριωμένες απαντήσεις.
Το μάθημα εξετάζεται με εργασίες ή με εξετάσεις.

Go to top