1. Ρεπούση Μ. (2012), Τα Μαρασλειακά, 1925-1927 , Αθήνα: Πόλις
2. Ρεπούση Μ. & Τσιβάς Α. (επιμ.), (2011), Τοπικές ιστορίες και ιστορικές πηγές. Από τα ίχνη στις μαρτυρίες, Θεσσαλονίκη: Γράφημα
3. Ρεπούση Μ., & Δεληγιάννη Ο.(επιμ.), (2007), Εκπαίδευση και βιομηχανική κληρονομιά, Νήματα, καπνά, σχοινιά, ξύλα και καράβια… , Θεσσαλονίκη: ΥΠΠΕΘ & Εθνικό Δίκτυο Σχολείων
4. Ρεπούση Μ. (επιμ.), Γκουγκαρά Ε. Δαγκλή Ο. Κουτσουρά Ζ & Μπενιάτα Ε. (2006), Υδάτινες διαδρομές από το χτες στο σήμερα. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Μουσείο Ύδρευσης και την ιστορία της Θεσσαλονίκης, Αθήνα: Καλειδοσκόπιο
5. Ρεπούση Μ., Ανδρεάδου Χ., Πουταχίδης Ά. & Τσιβάς Α. (2006 & 2008), Στα Νεότερα και Σύγχρονα Χρόνια. α. Εγχειρίδιο ΣΤ’ Δημοτικού, β. Βιβλίο του/της Εκπαιδευτικού και γ. Τετράδιο Δραστηριοτήτων, 1η έκδοση Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΣΒ, 2η έκδοση Αθήνα: Βιβλιόραμα 2006
6. Ρεπούση Μ. (2004), Μαθήματα Ιστορίας. Από την ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση, Αθήνα: Καστανιώτης.
7. Λεοντσίνης Γ. & Ρεπούση Μ. (2001), Η τοπική ιστορία ως πεδίο σπουδής στο πλαίσιο της σχολικής παιδείας, Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΔΒ.

Go to top