Ρεπούση Μ., Ηλιοπούλου Ι., Τσιβάς Α., Ανδρεάδου Χ. Μπενιάτα Ε. & Λάζαρη Σ. (2008), Το ελληνικό κράτος: γέννηση και ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 
Ρεπούση Μ., Ηλιοπούλου Ι., Τσιβάς Α., Ανδρεάδου Χ. Μπενιάτα Ε. & Λάζαρη Σ. (2008), Επεξεργασία των ιστορικών πηγών, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Go to top