1. Ρεπούση Μ. (2011), «Προφορική Ιστορία και Μουσεία. Μια πρώτη προσέγγιση» στο Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (5), http://cretaadulteduc.gr/blog/?cat=21
  2. Ρεπούση Μ. (2010), Φεμινιστικό Κίνημα: Από τη δυναμική εδραίωση στη σταδιακή ενσωμάτωση, στο Π. Παναγιωτόπουλος & Β. Βαμβακάς (επιμ.), Η Ελλάδα στη Δεκαετία του ’80: Κοινωνικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό Λεξικό, Αθήνα: Το Πέρασμα, σ. 624-626.
  3. Βιρβιδάκης Σ. Κιντή Β. & Ρεπούση Μ. (2009), Εισαγωγή στο Η εικόνα του Μπατάκ στη συλλογική μνήμη των Βουλγάρων, Σύγχρονα Θέματα (105), σ. 33-41
  4. Ρεπούση Μ., (επιμ.), Βασίλαινας, 1920-2005, Αθήνα: Καλειδοσκόπιο
  5. Σταματάκη Ε., Ρεπούση Μ. & Μπελαβίλας Ν. (2002), Ημερολόγιο: Πειραιάς η Πόλη μας. Πειραιάς: Λιμάνι της Αγωνίας
  6. AlberdiI., ByrneC., Κωτσοβέλου Β., Λάμψα Π., Λιάπη Μ., Ρεπούση Μ., και WalkerP. (1997), Intégrationdel’ Égalité desChancesdanslesentreprises, Βρυξέλλες: Μονάδα Ίσων Ευκαιριών, Ε.Ε τον Ιούνιο 1997.
  7. Ρεπούση Μ., (επιμ.) (1998), Ηλιοπούλου Π., Θανοπούλου Μ. και Λιάπη Μ., Διερεύνηση ενεργειών για την ισότητα ευκαιριών, Βρυξέλλες: XVI Διεύθυνση της ΕΕ
Go to top