1. Ρεπούση Μ. (1998- σήμερα), Σελίδες ιστορίας και ιστορικής εκπαίδευσης στο http://users.auth.gr./~marrep
2. Ρεπούση Μ. & Μακαρατζής Γ. (2011), Πολυμέσα στη διδασκαλία της ιστορίας. Ψηφιοποιημένο υλικό στη διάθεση των φοιτητών/τριών. Θεσσαλονίκη:  Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Σχολής
3. Ρεπούση Μ. (2011), Θέματα ευρωπαϊκής και ελληνικής ιστορίας. Ψηφιοποιημένο υλικό στη διάθεση των φοιτητών/τριών. Θεσσαλονίκη:  Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Σχολής
4. Ρεπούση Μ. & Ανδρεάδου Χ. (επιμ.), Βαν Μπουσχότεν Ρ.,  Βερβενιώτη Τ. & Τσιώλης Γ. (2010), Προφορικές ιστορίες. Ένας οδηγός προφορικής ιστορίας για την κοινότητα και την εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη & Χανιά: Διεύθυνση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων & Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
5. Ρεπούση Μ. & Χουλάκη Μ. (2008), Ματιές στον καθρέπτη της ιστορίας. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαπολιτισμικής δράσης σε συνεργασία με το 1ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου Κρήτης.
6.Ρεπούση M., Ιστορία και διδακτική της ιστορίας. Σημειώσεις μαθήματος και κείμενα, (2001-2002, 2002-2003 & 2003-2004), Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, Τμήμα εκδόσεων, Πανεπιστημιακό τυπογραφείο
7. Ρεπούση Μ., Αναγνώστου Γ., Ανδρεάδου Χ., Γκόγκολας Σ., Μιχελακάκης Σ., Πουταχίδης Ά. & Τσιβάς Α. (2003), Αναζητώντας πηγές στο μάθημα της ιστορίας. Θεσσαλονίκη: Πρόγραμμα Μελίνα. Εκπαίδευση και Πολιτισμός
8. Ρεπούση Μ., Αναγνώστου Γ., Ανδρεάδου Χ., Γκόγκολας Σ., Πουταχίδης Ά., Τσιβάς Α. & Σταύρου I.  (2002),  Τοπικές ιστορίες στα Χανιά, η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών  Θεσσαλονίκη: : Πρόγραμμα Μελίνα. Εκπαίδευση και Πολιτισμός
9. Ρεπούση Μ. Τσιβάς Α & Τσόκας Σ. (2001), Ιστορία και διδακτική της ιστορίας, , Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, ΠΤΔΕ, ΕΠΕΑΕΚ
10. Ρεπούση Μ. (επιμ.), Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Αθηνά Καλαρά, Δημήτρης Κούκος & Θόδωρος Μετζίδης, Δημήτρης Μαυροσκούφης, Μαρία Ρεπούση, Αρμόδιος Τσιβάς, Άρης Πουταχίδης &  Παυλίνα Χατζηδανιήλ. Βιβλιογραφίες και κείμενα (1999 & 1998), Ιστορία και διδασκαλία της ιστορίας. Φάκελος υλικού. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.  Θεσσαλονίκη:  ΑΠΘ, ΠΤΔΕ, ΕΠΕΑΕΚ, [εισηγήσεις μαθημάτων των εισηγητών και εισηγητριών του μαθήματος στην αντίστοιχη φάση υλοποίησης του προγράμματος αναφοράς]
11. Ρεπούση Μ., (1994),  Νεότερη ελληνική ιστορία. Ιστορία του εθνικού ζητήματος, 1830-1930, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, τμήμα εκδόσεων, πανεπιστημιακό τυπογραφείο

Go to top