Ανακοινώσεις σε συνέδρια
1.    Ρεπούση Μ. (2012), Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός και Ιστορία: από το έθνος στον πολιτισμό, Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Διήμερο, Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Επανεκτιμήσεις και Προοπτικές, 2-3 Νοεμβρίου, Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης
1.    Ρεπούση Μ. (2011), Σχολική ιστοριογραφία και φύλα: από το κείμενο στα υποκείμενα. Ανακοίνωση στην Ημερίδα: Το Φύλο στην Ιστορία. Αποτιμήσεις και παραδείγματα, Ιστορικοί για την Έρευνα στην ιστορία των Γυναικών και του Φύλου, 12 Νοεμβρίου, Αθήνα, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2.    Ρεπούση Μ. (2011), Ρεπούση Μ. (2011), Προφορικότητα και Μουσεία. Ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 27-30 Οκτωβρίου, Ρέθυμνο Κρήτης
3.    Repoussi M.(2011), Greeks and Turks in Greek History Education Competing  narratives and re-arrangements. Ανακοίνωση στο Third European Congress on World and Global History, London School of Economics and Political Science, 14-17 Απριλίου, Λονδίνο, ΗΒ.  
4.    Repoussi M. (2010), Initiatives for Restructuring National Self and Otherness in Greek and Turkish History Education. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: History Education in Conflict and Transitional Societies, George Mason University, 2-4 Δεκεμβρίου, Ουάσιγκτον DC., ΗΠΑ.
5.    Repoussi M. (2010), Gendered Dimensions of educational Controversies. Ανακοίνωση στο 21ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορικών Επιστημών, University of Amsterdam, 22-28 Αυγούστου, Άμστερνταμ, Ολλανδία.
6.    Repoussi M. (2010), History Didactics in Greece: developments, ambiguities and constraints. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: Pensar Historicamente en tempos de Globalizacion, University of Santiago de Compostela, 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου, Σαντιάγκο ντε Κομποστέλλα, Ισπανία. .
7.    Repoussi M., (2010), History didactics – History Education: Transitions, Directions and Challenges. Invited Keynote Speech στο 1ο  Διεθνές Συμπόσιο Ιστορικής Εκπαίδευσης, University of Erzurum, 16-18 Ιουνίου, Ερζερούμ, Τουρκία.
8.    Repoussi M. (2009), Conclusions on Methodologies of History Textbook’s Research. Παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο: Methodologies of History Textbook’s Research. Διεθνής Ένωση Διδακτικής της Ιστορίας & Ινστιτούτο Georg Eckert, 14-16 Σεπτεμβρίου, Braunschweig, Γερμανία.
9.    Repoussi M., (2009), History Wars in Greece: Controversies about New History Textbooks. Ανακοίνωση στο 123ο ετήσιο συνέδριο της American Historical Association [ΑΗΑ]]: Globalizing Historiography, Session:  National Textbook Controversies in a Globalizing World. AHA, 2-5 Ιανουαρίου, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.
10.    Repoussi M., (2008 ), La bataille de Clio aux Balkans, Les réactions au projet de manuels communs d’ histoire. Παρουσίαση στο 6ο συνέδριο της Ένωσης Καναδικών Μελετών για την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και την Επικοινωνία στην Ιστορία [Association des études canadiennes sur l'enseignement, l'apprentissage et la communication de l'histoire] : Quelle histoire pour quel avenir?, AECEAC, 24-26 Οκτωβρίου, Κεμπέκ, Καναδάς.
11.    Repoussi M., (2008), Learn History in a multi formal and informal History Environment. The case of the movies. Ανακοίνωση στο ετήσιο διεθνές συνέδριο της International Society for History Didactics: Empirical Research on History Learning. Διεθνής Ένωση Διδακτικής της Ιστορίας,  8 – 10 Σεπτεμβρίου, Tutzing, Γερμανία.
12.    Ρεπούση Μ. (2008), Η σχολική ιστορία ως προνομιακό πεδίο μάχης των πολέμων ιστορίας. Ανακοίνωση στο σεμινάριο: Ιστορία και ιστορική εκπαίδευση, Εθνικό ίδρυμα Ερευνών και Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων, Σεμινάρια της Ερμούπολης, 3-15 Ιουλίου, Ερμούπολη, Σύρος.
13.    Ρεπούση Μ., (2008), Μπορούν οι γυναίκες να διδάξουν ιστορία; Τα Μαρασλειακά από τη σκοπιά του φύλου. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκανίων. Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαιδευτικών, ΑΠΘ, Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην παιδαγωγική της ισότητας των φύλων, 19-20 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη.
14.    Ρεπούση Μ. (2007, Νοέμβριος), Η ιστορική εκπαίδευση στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ. Ανακοίνωση στο συνέδριο: Η διδασκαλία της ιστορίας στα παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων της Ελλάδας, ΕΚΠΑ, ΠΤΔΕ και Εταιρεία  Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Ιστορίας, 9-11/11, Αθήνα
15.    Repoussi M. (2007), Common trends in contemporary debates on History education. Ανακοίνωση στο ετήσιο διεθνές συνέδριο της International Society for History Didactics: Public Uses of History. Διεθνής Ένωση Διδακτικής της Ιστορίας, ΠΤΔΕ & Διδασκαλείο Δημήτρης Γληνός, Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ, 19-21 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
16.    Ρεπούση Μ. (2007), Ιστορική Εκπαίδευση και ΤΠΕ. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην διδακτική πράξη, ΥΠΕΠΘ και Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, 4-7 Μαΐου, Ερμούπολη, Σύρος.
17.    Ρεπούση Μ. (2007), Ιστορικός εγγραμματισμός και σχολικά εγχειρίδια ιστορίας. Ανακοίνωση στο 1ο Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: Σχολικά εγχειρίδια: παρελθόν, παρόν και μέλλον, Παγκύπρια δημοκρατική έπαλξη δασκάλων και νηπιαγωγών ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, 28 Απριλίου, Λάρνακα, Κύπρος.
18.    Repoussi M., (2006), Politics questions History Education: debates on Greek History textbooks. Ανακοίνωση στο ετήσιο διεθνές συνέδριο της International Society for History Didactics: Historical Consciousness – Historical culture, Διεθνής Ένωση Διδακτικής της Ιστορίας, 28-30 Σεπτεμβρίου, Tallinn, Εσθονία.  
19.    Repoussi M. &  Trimi-Kyrou K. (2006, July ), Gender or Women? The focal point of the research and the academic teaching in social sciences in Greece. Ανακοίνωση στο 1ο διεθνές συνέδριο:  Interdisciplinary Social Sciences, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, 18-21 Ιουλίου, Ρόδος, Ελλάδα.
20.    Ρεπούση Μ. (2006), Μυστικά και ψέματα. Κινηματογραφικές και άλλες δημόσιες ιστορίες για τη μετανάστευση των γυναικών στις ΗΠΑ. Ανακοίνωση στο συνέδριο: Η κινηματογραφική εικόνα ως τεκμήριο. Διερεύνηση της οπτικοακουστικής καταγραφής της πραγματικότητας, Κινηματογραφικό Αρχείο ΥΠΠΕΞ, 13-14 Απριλίου, Αθήνα.
21.    Ρεπούση Μ. (2005), Μαθαίνοντας από τη Βιομηχανική Κληρονομιά. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: Βιομηχανική κληρονομιά μεταξύ γης και θάλασσας. Για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο Οικομουσείων, TICCIH, 30 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
22.    Repoussi M., (2005), Women's Movements in History Education. An alternative to move from National Histories to World Histories. Ανακοίνωση στο 20ο διεθνές συνέδριο ιστορικών επιστημών, Πανεπιστήμιο South Wales, 3-9 Ιουλίου, Sydney, Αυστραλία.
23.    Ρεπούση Μ. (2005), Ποιητική του φύλου & Ιστορική εκπαίδευση. Τα έμφυλα υποκείμενα της ιστορικής εξέλιξης. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο ‘Το φύλο …αλλάζει. Έρευνα, θεωρία και πολιτική της έμφυλης πραγματικότητας στον 21ο αιώνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γυναικείες Σπουδές στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, 2-3 Ιουνίου, Αθήνα.
24.    Repoussi M., (2004), Représentations de soi masculin et de l’autre féminin dans l’éducation historique. Le cas de manuels grecs d’histoire. Ανακοίνωση στο ετήσιο διεθνές συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Διδακτικής της Ιστορίας: Rencontre de l’ histoire, rencontre de l’ autre. L’ enseignement de l’ histoire comme dialogue intercultural, International Society for History Didactics & University of Rabat, 22-25 Σεπτεμβρίου, Rabat, Μαρόκο.
25.    Ρεπούση Μ (2004), Φύλο και Ιστορική Εκπαίδευση. Οι μικρές σιωπές και οι μεγάλες τους συνέπειες.  Ανακοίνωση στη Διημερίδα Φύλο και Εκπαίδευση, Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για Θέματα Φύλου και Ισότητας, 3-4 Ιουνίου, Βόλος.
26.    Ρεπούση Μ. (2004), Μουσείο και ιστορική εκπαίδευση. Ανακοίνωση στο Συνέδριο: Μουσεία 2004, ΑΠΘ, ΔΠΜΣ Μουσειολογίας ΑΠΘ, 7-9 Μαΐου, Θεσσαλονίκη
27.    Ρεπούση Μ. & Τσιβάς Α. (2003), Η ιστορία διαφορετικά ή διαφορετική ιστορία. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο: Η αξιοποίηση των Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών για τις Νέες Τεχνολογίες, 9-11 Μαΐου,  Ερμούπολη, Σύρος.
28.    Ρεπούση Μ. & Αναγνώστου Γ. (2003), Διδακτική αξιοποίηση των μνημείων στα προγράμματα τοπικής ιστορίας. Ανακοίνωση στο 5ο ετήσιο συνέδριο: Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα. Πανεπιστήμιο Πατρών & Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, 9-11 Μαΐου, Πάτρα.
29.    Ρεπούση Μ. (2002), Κυρία εσάς πότε σας ανακάλυψαν; Ζητούμενα και αντιφάσεις της ευρωπαϊκής γλώσσας στην ιστορική εκπαίδευση. Ανακοίνωση στο 4ο ετήσιο συνέδριο Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων εκπαίδευσης: Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Πατρών & Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, 17-19 Μαΐου, Πάτρα
30.    Repoussi M., (2002), Ancient Greek Historians and their impact for the formation of modern and contemporary historical thought.  Ανακοίνωση στο 2ο διεθνές συνέδριο: Ancient Greece and the Modern World. Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιούλιος, Αρχαία Ολυμπία.
31.    Repoussi M., (2001), Learning by doing History in an Electronic Environment.  Ανακοίνωση στο 2ο διεθνές συνέδριο:  Technology in Teaching and Learning in Higher Education,  National-Louis University, Research and Training Institute of the East Aegean, National and Kapodistrian University of Athens, 27-29 Ιουνίου, Σάμος.
32.    Ρεπούση Μ. (2001), Η ιστορική εκπαίδευση των δασκάλων: ζητούμενα και προτάσεις. Ανακοίνωση στο 1ο διεθνές συνέδριο: Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 10-12 Μαΐου,, Αλεξανδρούπολη, Θράκη.
33.    Ρεπούση Μ. & Τσιβάς Α. (1999), Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας βάσης δεδομένων. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορική & Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 14-15 Μαΐου, Ιωάννινα.
34.    Ρεπούση Μ. (1996), Νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας. Η περίπτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Ανακοίνωση στο 17ο Σεμινάριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων: Θεωρητικά Προβλήματα και διδακτικές προσεγγίσεις της ιστορίας, ΠΕΦ, 2-5 Μαΐου, Αθήνα.
35.    Ρεπούση Μ. (1993), Το εθνικό Κεμαλικό κίνημα και η ελληνική παρουσία στην Ανατολή. Ανακοίνωση στο Συμπόσιο: Ελληνοτουρκικές σχέσεις, 19οσ-20ος αι: Μια ιστορική προσέγγιση. Εταιρεία Οικονομικής και  Κοινωνικής Ιστορίας-, 26-27 Νοεμβρίου, Αθήνα.
36.    Ρεπούση Μ. ( 1989), Οι γυναίκες στη Γαλλική Επανάσταση. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο: Γαλλική Επανάσταση και Σύγχρονη Κριτική Σκέψη. Κέντρο Μαρξιστικών Σπουδών & Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μάιος, Αθήνα.
37.    Ρεπούση Μ. (1987), Κοινωνική αλλαγή και φυλετικός καταμερισμός: συσχετίσεις, επιρροές και αναφορές. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: Κοινωνικές αλλαγές και η επίδρασή τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής,  2-4 Νοεμβρίου, Αθήνα.

 

Go to top