Καλώς ήλθατε στις σελίδες ιστορίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι σελίδες αυτές έγιναν με στόχο την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε θέματα ιστορίας και διδακτικής της ιστορίας. Απευθύνονται καταρχήν στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν ή και να ανανεώσουν το μάθημα τους επισκεπτόμενοι/ες τους δικτυακούς τόπους που προτείνουμε, συμβουλευόμενοι/ες τη βιβλιογραφία που έχουμε επιλέξει ή παίρνοντας ιδέες από το εκπαιδευτικό υλικό και τις εργασίες άλλων συναδέλφων. Απευθύνονται επίσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΠΤΔΕ που επιθυμούν να 'συχνάσουν' περισσότερο στην ιστορία και στη διδασκαλία της. Ένας τόπος συνάντησης είναι συνεπώς αυτές οι σελίδες της ιστορίας, ένας τόπος που έγινε με προσωπική εργασία και συναδελφικό μεράκι. Στη διαμόρφωσή του συνέβαλε αποφασιστικά ο Γιώργος Μακαρατζής.

Go to top