Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με το δημόσιο χαρακτήρα της σχολικής ιστορίας και τις αντιπαραθέσεις αναφορικά με την ιστορία που διδάσκεται στο ελληνικό σχολείο. Μετά από μια σύντομη αναδρομή στους όρους και στις συνθήκες ένταξης της ιστορίας στο σχολείο, το μάθημα παρακολουθεί το δημόσιο διάλογο για το περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας καθώς και τις μεγάλες διαμάχες στη διάρκεια του 20ου και κατά τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα Μαρασλειακά (1925) και στην αλληλουχία των αλλαγών στο μάθημα της ιστορίας με τις μεγάλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
Στην ανάπτυξη του μαθήματος κεντρικό παραμένει το ερώτημα του δημόσιου χαρακτήρα της σχολικής ιστορίας.  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να αναρωτηθούν και να διερευνήσουν την αιτιότητα του φαινομένου καθώς και τις εκφάνσεις του. Πρωτογενή κείμενα συνιστούν τα βασικά εργαλεία για να απαντηθούν τα ερωτήματα που τίθενται αναφορικά με την ιδιαιτερότητα του σχολικού αυτού μαθήματος.
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εργασίες ή/και εξετάσεις.

 

ΜΑΘΗΜΑ 02ο ΤΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΑΚΑ Α΄ HOT
(0 votes)
Date 2016-01-17 File Size 132.64 KB Download 414 Download

ΜΑΘΗΜΑ 03ο ΤΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΑΚΑ Β΄ HOT
(0 votes)
Date 2016-01-17 File Size 244.01 KB Download 536 Download

ΜΑΘΗΜΑ 04ο ΤΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΑΚΑ Γ΄ HOT
(0 votes)
Date 2016-01-17 File Size 358.63 KB Download 356 Download

ΜΑΘΗΜΑ 05ο ΜΑΡΑΣΛΕΙΑΚΑ Δ΄ HOT
(0 votes)
Date 2016-01-17 File Size 4.58 MB Download 399 Download


Go to top