Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση διαπράττει ένα σοβαρό θεσμικό και πολιτικό ολίσθημα αποσύροντας το μόνο εγκεκριμένο, μέσα από νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες, βιβλίο της Στ' Δημοτικού και αποκλείοντας τους εκπαιδευτικούς από την αξιολόγησή του.
Λυπούμαστε πραγματικά που ο κ. Στυλιανίδης αποφάσισε να ξεκινήσει την καριέρα του ως υπουργός Παιδείας  υποχωρώντας σε ακραίες και ανεύθυνες προτροπές.
Η συγγραφική ομάδα κατέβαλε από τη μεριά της κάθε προσπάθεια για να μην επικρατήσει η εθνικιστική ρητορική. Τώρα μελετά την άμεση δημοσιοποίηση του εγχειριδίου. Οι πολίτες και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί θα έχουν μ' αυτόν τον τρόπο πρόσβαση  στη νέα βελτιωμένη έκδοση του βιβλίου για να το μελετήσουν και να αποκτήσουν ίδια γνώμη.

Η συγγραφική ομάδα του εγχειριδίου της Στ' Δημοτικού
 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR HISTORY DIDACTICS
INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FUR GESCHICHTSDIDAKTIK
SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA DIDACTIQUE DE L'HISTOIRE

19.11.2007                                                       

Motion - Erklarung - Motion

The Board of the International Society for History Didactics expresses its serious concerns over the withdrawal of the 6th grade history textbook of the Greek schools, recently announced by the Greek Minister of Education. This decision, taken without any official explanation, blocks the process for approving the textbook, which had begun with the positive approval by independent experts under the supervision of a governmental pedagogical agency, but had not yet been completed through an evaluation by school teachers. This form of political control interferes with the freedom to teach and is unacceptable to a scientific community. The Board recommends that a variety of textbooks be made available to the schoolteachers in Greece so that they can fully satisfy their professional requirements, as is now the practice in the European Union.

Der Vorstand der Internationalen Gesellschaft fur Geschichtsdidaktik bringt seine tiefe Besorgnis uber die kurzlich erfolgte Ankundigung des griechischen Erziehungsministers zum Ausdruck, das Geschichtsbuch fur die 6. Jahrgangsstufe zuruckzuziehen. Diese Entscheidung beendet ohne Begrundung den Proze? der Schulbuchzulassung, der mit der positiven Begutachtung unabhangiger Fachleute unter der Aufsicht einer padagogischen Behorde begonnen hatte und der mit der Begutachtung durch die Lehrkrafte zu Ende gebracht werden mu?te. Diese Art der politischen Kontrolle beruhrt die Freiheit der Lehre und kann von einer wissenschaftlichen Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Der Vorstand wunscht auch, da? in Zukunft den Lehrern mehrere Schulbucher angeboten werden, um ihnen aufgrund ihrer beruflichen Kompetenz die Auswahl zu ermoglichen wie es auch in der Europaischen Union praktiziert wird.

Le Bureau de la Societe Internationale pour la Didactique de l'Histoire manifeste sa grande preoccupation pour le retrait du manuel d'histoire pour la sixieme classe des ecoles grecques, qui a recemment ete annonce par le Ministre grec de l'Education. Cette decision, qui n'a pas ete officiellement motivee, interrompt un processus d'approbation de ce manuel, apres une evaluation positive faite par des experts independants sous la supervision d'une agence pedagogique gouvernementale et avant l'evaluation des enseignants qui devait conclure ce processus. Ce genre de controle politique porte atteinte a la liberte d'enseignement et ne peut qu'etre refuse par une communaute scientifique. Le Bureau souhaite aussi que dans le futur une pluralite de manuels soit offerte aux enseignant pour permettre le developpement de leur professionnalite, comme c'est le cas actuellement dans l'Union Europeenne.

The members of board:
Prof. Dr. Elisabeth Erdmann, president, Erlangen-Nurnberg, Germany
Prof. Dr. Luigi Cajani, vice-president, Roma, Italy,
Prof. Dr. Mostafa Hassani Idrissi, Rabat, Morocco,
Dr. Daniel V. Moser-Lechot, treasurer, Bern, Switzerland,
Prof. Dr. Susanne Popp, Augsburg, Germany,
Prof. Dr. Masayuki Sato, Yamanashi, Japan,
Prof. Dr. Nicole Tutiaux-Guillon, Lille, France
 

Με την «απόσυρση» του βιβλίου Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού η κυβέρνηση σηματοδοτεί τη σκληρή εθνικιστική στροφή της. Ταυτοχρόνως, επιδεικνύει μεγάλη έλλειψη σεβασμού σε νέους θεσμούς που στήθηκαν με συστηματικότητα και συνέπεια (προκήρυξη διαγωνισμού, «τυφλή» κρίση και σταδιακή σε τρεις φάσεις αξιολόγηση μέχρι τη στιγμή κυκλοφορίας των βιβλίων στα σχολεία) και έγιναν σεβαστοί από τους θεσμικούς παράγοντες μέχρι τις εκλογές. Η φετινή χρονιά θα ήταν η χρονιά της πραγματικής, επιστημονικής και νηφάλιας αξιολόγησης όλων των νέων βιβλίων. Με την παράτυπη και εξωθεσμική απόσυρση του βιβλίου, η νέα κυβέρνηση δίνει ένα σαφές μήνυμα ότι τα εκπαιδευτικά πράγματα καθορίζονται από εξωθεσμικούς παράγοντες και ασαφείς «λαϊκές» απαιτήσεις, ενάντια στους θεσμούς.
Η δημοκρατία δέχτηκε ένα σοβαρό πλήγμα: η νηφαλιότητα υποχώρησε στις εθνικιστικές και μισαλλόδοξες κραυγές σε αγαστή συνεργασία με την Εκκλησία, το ΛΑΟΣ και άλλoυς εθνικιστικούς κύκλους, ανεξάρτητα από τις κομματικές τους εντάξεις. Ένα νέο σχολικό βιβλίο δεν έτυχε ουσιαστικής προσοχής. Δεν συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις διδασκαλίας του (γνωστικές, παιδαγωγικές, κοινωνικές). Δεν εντοπίστηκαν τα ενδεχόμενα λάθη, οι αδυναμίες και τα σημεία εκείνα τα οποία εάν διορθώνονταν μετά από νηφάλια, συστηματική και έγκυρη επιστημονικά αξιολόγηση θα ωφελούσαν τους δωδεκάχρονους μαθητές, αυτούς δηλαδή για τους οποίους γράφτηκε το βιβλίο. Δεν υπήρξε επιστημονικό κέρδος. Οι κυρίως χαμένοι είναι οι μαθητές, οι δάσκαλοί τους και το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά. Κανένας δημοκράτης δεν μπορεί να νιώθει δικαιωμένος και ικανοποιημένος από αυτήν τη μεσαιωνική πρακτική της νέας κυβέρνησης της δεξιάς και ειδικότερα του Υπουργείου Παιδείας.

Συσπείρωση Πανεπιστημιακών Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. & Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Πρωτοβουλία για τη Μεταρρύθμιση και την Αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου εκφράζει τη λύπη της για το πρώτο δείγμα γραφής της νέας κυβέρνησης και του νέου Υπουργού Παιδείας σχετικά με τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Παρά την αντίθετη γνώμη της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ιστορικών, παρά τις δρομολογημένες διαδικασίες, απέσυραν το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ' Δημοτικού αφού εκμαίευσαν εσπευσμένα σχετική γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η απροσχημάτιστη περιφρόνηση των θεσμών, η προσβολή της νοημοσύνης και του έργου ακαδημαϊκών δασκάλων, η παραπλάνηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινής γνώμης και η υποχώρηση σε ακραίες πολιτικές πιέσεις εθνικιστών και αδαών περί τα επιστημονικά ζητήματα υποσκάπτει, αν δεν δυναμιτίζει από την αρχή, οποιαδήποτε απόπειρα σοβαρής πολιτικής στον εκπαιδευτικό χώρο. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να θωρακίζει τους εκπαιδευτικούς θεσμούς και όχι να τους εξευτελίζει. Το περιεχομένο των βιβλίων δεν μπορεί να ελέγχεται ασφυκτικά και αυταρχικά σε ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο ούτε μπορεί να υποτάσσεται οποιαδήποτε ακαδημαϊκή αξιολόγηση σε σκοπιμότητες μικροκομματικού χαρακτήρα. Τέτοιες ενέργειες μας βρίσκουν αποφασιστικά αντίθετους.

Η Πρωτοβουλία για τη Μεταρρύθμιση και την Αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου

Go to top