Ανακοίνωση για τις εργασίες στο μάθημα Διδακτική της Ιστορίας

 1. Το μάθημα θα εξετασθεί με εργασίες. Οι εργασίες είναι ατομικές ή 2 ατόμων
 2. Οι εργασίες θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή, με τη μορφή power point
 3. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των εργασιών οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι σε επαφή με τη διδάσκουσα για την εποπτεία των εργασιών. Η επαφή είναι και μέσω email και στο γραφείο της διδάσκουσας, 5ος όροφος, γρ. 501. Για την επικοινωνία μέσω μέιλ, οι φοιτητές παρακαλούνται να απαντούν στο ίδιο μέιλ και να μην αλλάζουν διευθύνσεις και μέιλ. Έτσι θα υπάρχει συνέχεια της επικοινωνίας.
 4. Η πρόταση για την εκπόνηση εργασίας απευθύνεται στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Η πρόταση περιλαμβάνει 1. Το θέμα 2. Το ιστορικό ερώτημα 3. πιθανά υπο ερωτήματα 4. Το σκεπτικό επιλογής του θέματος  5. Μια πρώτη βιβλιογραφία. Οι προτάσεις στέλνονται έως τη Δευτέρα 28/2. Ακολουθούν έως την Πέμπτη 3/3 οι απαντήσεις.
 5. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Μαρίας Ρεπούση, επιλέγουν Ιστορία και ιστορική Εκπαίδευση, μετά Εργασίες και πατάνε το σχετικό λινκ που βρίσκεται εκεί για να εγγραφούν στον κατάλογο εργασιών για το μάθημα Διδακτικής της Ιστορίας.

Για την εκπόνηση των εργασιών ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί στο μάθημα και κατά την επικοινωνία με την καθηγήτρια. Συνοπτικά:

  1. Στην πρώτη διαφάνεια εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία των φοιτητών που έχουν εκπονήσει την εργασία (το ονοματεπώνυμο του φοιτητή ή της φοιτήτριας, το εξάμηνο, το ΑΕΜ και ένα τηλ. επικοινωνίας) καθώς και το θέμα της εργασίας τους.
  1. Στη δεύτερη διαφάνεια εμφανίζεται το κεντρικό ιστορικό ερώτημα. Αν υπάρχουν υποερωτήματα εμφανίζονται και αυτά.
  2. Στην τρίτη διαφάνεια υπάρχει η τάξη για την οποία προτείνεται η εργασία και οι διδακτικές ώρες που εκτιμούνται απαραίτητες.
  3. Στην τέταρτη διαφάνεια υπάρχουν οι στόχοι της εργασίας οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε (α) δηλωτικούς (β) μεθοδολογικούς (γ) εννοιολογικούς και (δ) καλλιέργειας στάσεων και αντιλήψεων. (βλ. Μαρία Ρεπούση, μαθήματα ιστορίας, σ. 291-361)
  4. Ακολουθούν οι ιστορικές πηγές και οι προτεινόμενες δραστηριότητες. Οι ιστορικές πηγές πρέπει να είναι έγκυρες, με πλήρεις παραπομπές, διαφορετικού είδους και μορφής και αντίστοιχες στην ηλικία των παιδιών για τα οποία προορίζεται η εργασία. Υπογραμμίζεται η σημασία των μικρών σε έκταση και απόλυτα σχετικών με το ιστορικό μας ερώτημα ιστορικών πηγών. Κάθε πηγή που εμπεριέχεται στην εργασία, είναι σε εισαγωγικά αν είναι γραπτή και από κάτω αναγράφεται με ακρίβεια η προέλευσή της. Αν είναι κατεβασμένη από το ιντερνέτ, παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα  με την ημερομηνία που εμείς τη βρήκαμε. Αν η ιστοσελίδα στηρίζεται σε κάποια ιστορική πηγή, εμείς παραπέμπουμε στην ιστορική πηγή και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα.
   Παράδειγμα: Cipolla, C. (1988), H Ευρώπη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, Αθήνα: Θεμέλιο, σ. 60 στο http://users.auth.gr/~marrep . Σε καμία περίπτωση δεν παραλείπουμε να πούμε πού εμείς βρήκαμε την πηγή.
  5. Για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μπορείτε να συμβουλευθείτε το βιβλίο ιστορίας και το τετράδιο δραστηριοτήτων στο Ρεπούση Μαρία, κ. άλ., Στα Νεότερα και Σύγχρονα Χρόνια που βρίσκεται σε αρκετά αντίτυπα στη βιβλιοθήκη του τμήματος. Καλό είναι επίσης να συμβουλευθείτε και προηγούμενες εργασίες συμφοιτητών σας που υπάρχουν σ’ αυτό το σάιτ.
  6. Στην εργασία δεν έχουμε εφέ. Με το άνοιγμα της διαφάνειας εμφανίζεται ολόκληρη η διαφάνεια
  7. Οι εργασίες παραδίδονται την ημέρα των εξετάσεων σε cd. Στο εξώφυλλο αναγράφονται όσα και στην πρώτη διαφάνεια. 
Go to top