Έτος
Βασιλειάδης Γερμανός Εθνικά στερεότυπα στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας 1985-2006.
2007
Γκουτζαμάνης Δημήτριος Μορφές άτυπης ιστορικής εκπαίδευσης. Μορφές άτυπης ιστορικής εκπαίδευσηςΗ σχέση του κινηματογράφου. Το παράδειγμα του " Αλέξανδρου"
2006
Παντουβάκη Στρατηγούλα Διερεύνηση ιστορικών αντιλήψεων και ιδεών σε μαθητές έκτης δημοτικούές έκτης δημοτικού.
2007
Καλταπανίδου Σοφία Διδάσκοντας τη Μικρασία
2009
Κωστελέτου Ελβίνα Αξιοποίηση των κόμικς στη Διδακτική της ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο.
2009
Καλέ Στυλιανή Πως διαμορφώθηκε η όψη και ο πολιτισμός της Θεσσαλονίκης
κατά το πέρασμα λαών προς τη Βαλκανική Χερσόνησο.
 
   
Go to top