Έτος
Κελεσίδης Ευάγγελος Ο Κινηματογράφος ως Παράγοντας Διαμόρφωσης των Ιστορικών Ιδεών των Παιδιών. Η Περίπτωση του Τρωικού Πολέμου. Η εργασία έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί με τίτλο Ό κινηματογράφος ως παράγοντας διαμόρφωσης των  ιστορικών ιδεών των παιδιών – Θεωρία και πράξη από τις εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ < Περίληψη>- < Εργασία >
2006
Ζαπατέτα Σμαραγδή Το μάθημα της ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση : Αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών. < Περίληψη> - < Εργασία >
2007
Ανδρεάδου Χαρίκλεια Το μουσείο ως χώρος διαμόρφωσης της ιστορικής καλλιέργειας των μαθητών και των μαθητριών του δημοτικού σχολείου. < Περίληψη > - < Εργασία >
2008
Γκουτζαμάνης Δημήτρης Ιστορία και Θεατρική Αγωγή: Μαθαίνοντας Ιστορία μέσα από το Θέατρο <Περίληψη> - < Εργασία >
2008
Κουτσουρά Ζωή Δικτατορία ( 1967-1974) και Σχολείο: οι αποκαλύψεις ενός σχολικού αρχείου. < Περίληψη > - < Εργασία >
2008
Παπανικολάου Ελένη Παιδιά και Ιστορία : Ιδέες και Αντιλήψεις των Παιδιών του Δημοτικού Σχολείου για την Ιστορία. < Περίληψη > - < Εργασία >
2008
Γκόγκολας Στράτος Αναλυτικά προγράμματα, εγχειρίδια και διδασκαλία της ιστορίας στα ιταλικά σχολεία (1960-2000). < Περίληψη > - < Εργασία >
2008
Πρωτοπαπά - Κελίρη Μαρίνα Πολυπρισματικές μαρτυρίες και εκπαιδευτικό υλικό για τα γεγονότα που συγκλόνισαν το νησί. < Περίληψη > - < Εργασία >
2009
Τζημοπούλου Αικατερίνη Ιστορική εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες: Μια κριτική παρουσίαση των λογισμικών που έχουν παραχθεί για το μάθημα της ιστορίας 2009
Παντουβάκη Στρατηγούλα Θεωρίες συνομωσίας και Ιστορία. "Παρουσίαση και Ανάλυση των θεωριών συνομωσίας, όπως εκφράστηκαν από τον έντυπο τύπο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη διαμάχη για το σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας της Στ΄Δημοτικού". Περίληψη > - < Εργασία
2010
     
Go to top