7ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ με θέμα «ΠΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ». Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. 27-29 Ιουνίου 2014

Cost Action IS 1205: Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union

Tετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 19.00 στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα "Ο πόλεμος στο παιδικό βιβλίο"

"Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες", Διεθνές Συνέδριο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 25-27 Μαΐου 2012

«Κριτικές προσεγγίσεις σε γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου», Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ., 10/5/2012.

"Το Φύλο στην Ιστορία. Αποτιμήσεις και Παραδείγματα", Ημερίδα, Νέο Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Σάββατο, 12/11/2011 Αφίσα, Πρόγραμμα Ημερίδας

18ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες, Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 27-30 Οκτωβρίου 2011. Ανακοίνωση - Πρόγραμμα

"Έρευνα στην Ελλάδα: Και όμως υπάρχει!", Νέα Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 Ιουνίου 2011.

"Μουσεία 11. Συμπόσιο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού", Μάιος 2011

Worldwide History Education Wars and Controversies, Aristotle University of  Thessaloniki and Georg ECKERT Institute. May 12-15

"Third European Congress on World and Global History", London, 14–17 April 2011

Conference "History Education in Conflict and Transitional Societies", Washington, DC, December 2-4, 2010

"Πρόγραμμα Προφορικής Ιστορίας: Μνήμες και αφηγήσεις", Χανιά, 9-11/10/2010

"17ο Σεμινάριο "Θέματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες" . Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 24-29/09/2010

Conference: "21st International Congress of Historical Sciences", Amsterdam, 22 - 28/8/ 2010

Conference "Longing for the Present: the History of History Education and the Temptations of Modernity", Leuven, 18-20/8/ 2010

Conference: "Pensar Historicamente en Tiempos de Globalizacion", 30/6 - 2/7/2010

Conference: "1st International Symposium on History Education", Erzurum, Turkey, 16-18/6/ 2010

 

Go to top