1. 2011–σήμερα: ΣυμμετοχήστοSocial psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union, στοπλαίσιοτουευρωπαϊκούπρογράμματος COST
  2. 2009-σήμερα (σεεξέλιξη): Συνεργασίαμε Simone Lassig και Luigi Cajani γιαλογαριασμότου Georg Eckert Institute for International History Textbook Research γιατηνέκδοσηεγχειριδίου-εγκυκλοπαίδειαςμεθέμα Worldwide History Education Wars and Controversies
  3. 2003-2008: Συμμετοχή στο διατμηματικό πρόγραμμα Φύλο και Ισότητα του ΑΠΘ
  4. 2004-2008:Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ερευνητικού προγράμματος Πυθαγόρας: Φύλο και Επιστήμες, ΑΠΘ
  5. 1998-2005: Υπεύθυνη -από το ΑΠΘ- για το διαπανεπιστημιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και διδακτική των επιστημών του ανθρώπου στο πλαίσιο του προγράμματος Σωκράτης, με τη συμμετοχή 8 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας
  6. 1997 – 1998 & 1999-2000: Υπεύθυνη -από το ΑΠΘ- για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία της Ιστορίας στο πλαίσιο του προγράμματος Σωκράτης με τη συμμετοχή 7 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων
Go to top