ΔΠΜΣ Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι / ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σάββατο 14 Μαΐου 2016

Ανοιχτό Σεμινάριο με θέμα Ιστορία/ Μνήμη/ Ιστοριογραφία 

10:00-10:30 Η διαχείριση της Ιστορίας στην ελληνική Ιστοριογραφία Α. Λιάκος, ομ. καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

10:30-11:00 Οι πόλεμοι της ιστορίας Μ. Ρεπούση, καθηγήτρια Ιστορίας και Ιστορικής εκπαίδευσης, Α.Π.Θ. 

11:00-11:10 Παρουσίαση Δ΄ ομάδας Μουσείο της Πόλης της Θεσσαλονίκης 

11:10-11:20 Παρουσίαση Ε΄ ομάδας Μουσείο της Πόλης του Βόλου  

11:30-12:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

12:00-12:30 Πτυχές της ιστοριογραφίας για τον ναζισμό, το Ολοκαύτωμα και τις γενοκτονίες: η περιπλοκή μεταξύ ιστορικής αλήθειας, τραυματικής μνήμης και ιστορικής δικαιοσύνης Γ. Κόκκινος, καθηγητής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

12:30-12:40 Παρουσίαση Γ΄ ομάδας Εβραϊκό Μουσείο  

12:40-12:50 Παρουσίαση Ε΄ ομάδας Μουσείο Ολοκαυτώματος Δράκειας

13:00-13:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

13:30-14:00 Εθνικές επέτειοι και βαλκανική ιστορία  Χ. Κουλούρη, καθηγήτρια Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

14:00-14:10 Παρουσίαση Α΄ ομάδας Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα  
14:10-14:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

14:30-15:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   
15:30-16:00 Κράτη, Αυτοκρατορίες και Εθνικισμός στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια από την εποχή του Διαφωτισμού  Δ. Σταματόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

16:00-16:10 Παρουσίαση Β΄ ομάδας Πολεμικό Μουσείο  

16:10-17:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Xάρτης πρόσβασης στο κτίριο μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Go to top