1. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, 2010-2012
 2. Μέλος της επιτροπής του ΑΠΘ για την ιστορία και τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης, 2011
 3. ΜέλοςτουιδρυτικούσυμβουλίουτηςInternational Research Association of History and Social Sciences Education IRAHSSE, 2010-2011
 4. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, 2010-2011
 5. Μέλος του ΔΣ του Παρατηρητηρίου Έρευνας και Διαλόγου για τα Πανεπιστήμια, 2010-2011
 6. Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Διδακτικής της Ιστορίας, 2008-2009
 7. Μέλοςτης International Society for History Didactics, 2003-2011
 8. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ, 1989-1999
 9. Μέλος της επιτροπής υποστήριξης του προγράμματος Νέες πόλεις πάνω στις παλιές, Συμβούλιο της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, 1995
 10. Μέλος της Επιτροπής ανάθεσης, αξιολόγησης και έκδοσης μελετών/ερευνών της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού , Αθήνα 1996
 11. Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Δήμου Πειραιά, Πειραιάς 1992.
 12. Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής για την προώθηση των φεμινιστικών σπουδών στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, της Ε.Ε., Γενική Διεύθυνση V, Βρυξέλλες 1991-1992


Go to top