ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτά

Από το βιβλίο: Μαθήματα Ιστορίας. Από την ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση, σ. 219-227 & 237-360.

Από το βιβλίο: Τι σημαίνει Διδασκαλία της ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες κι νοήματα, μέρος 1ο & 2ο

Επισκεφθείτε επίσης τις διαφάνειες του μαθήματος, αναρτημένες εδώ στα Μαθήματα, Προπτυχιακά, Διδακτική της Ιστορίας

 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά στις 19/1/2016, 3.00 - 8.00 μμ στο γραφείο μου, 5ος όροφος, γραφείο 501.

Από το βιβλίο τα Μαρασλειακά, σ. 1-118

Επισκεφθείτε επίσης τις διαφάνειες του μαθήματος, αναρτημένες εδώ στα Μαθήμα, προπτυχιακά, Διάλογοι για τη Σχολική Ιστορία.

Go to top