Στην εξεταστική του Ιουνίου 2016, θα εξεταστούν 3 μαθήματα:

1. Διδακτική της Ιστορίας του χειμερινού εξαμήνου 2015-2016 ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΤΔΕ ΑΠΟ ΤΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΟΑΤΑΠ. Η εξέταση θα γίνει γραπτά στις 13/6, 3.00-6.00 μμ.

Η εξεταστέα ύλη παραμένει η ίδια όπως και στο χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 (βλ. προηγούμενη ανακοίνωση). Συμβουλεύσου επίσης τις διαφάνειες του μαθήματος στο Μαθήματα

2. Σύγχρονη Ιστορία του εαρινού εξαμήνου 2016. Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά στις 14/6 και ώρα 12.00-15.00 στο γραφείιο της διδάσκουσας Η ύλη του μαθήματος είναι:

2α. Οι μεγάλες επαναστάσεις που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο: Αμερικανική Επανάσταση, Γαλλική Επανάσταση, Βιομηχανική Επανάσταση, Ρωσική Επανάσταση

2β. Οι μεγάλοι πόλεμοι: Α' και Β' Παγκόσμιος Πόλεμος

2γ. Ο μεταπολεμικός κόσμος και η δημιουργία των δυο κέντρων ισχύος, ο Ψυχρός Πόλεμος 

2δ. Ο μεταπολεμικός κόσμος και το τέλος της αποικιοκρατίας: Ινδία, Μέση Ανατολή και Μαύρη Αφρική

Μπορείτε να συμβουλευθείτε όποιο βιβλίο επιθυμείτε καθώς και τις σημειώσεις του μαθήματος που θα αναρτηθούν με το τέλος των σχεικών μαθημάτων (βλ. στο Μαθήματα)

3. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία του εαρινού εξαμήνου 2016. Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά στις 14/6 και ώρα 3.00-6.00μμ στο γραφείο της διδάσκουσας. Η ύλη του μαθήματος είναι:

3α. Η περίοδος της Οθωμανικής κυριαρχίας

3β. Η ελληνική επανάσταση

3γ. Τα Βαλκάνια

3δ. Ο 20ος αιώνας

Μπορείτε να συμβουλευθείτε όποιο βιβλίο επιθυμείτε καθώς και τις σημειώσεις του μαθήματος που θα αναρτηθούν με το τέλος του εξαμήνου (βλ. Μαθήματα)

 

Go to top