Η εργασία για το μάθημα της Διδακτικής της Ιστορίας είναι προαιρετική. ¨Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες αποφασίσουν να κάνουν εργασία θα πρέπει να την στείλουν ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως τις 12/1/2018 για να λάβουν σχόλια και διορθώσεις. Η ποιότητα της τελικής εργασίας που θα παραδοθεί πριν τις εξετάσεις του μαθήματος και το αργότερο έως τις 19/1/2018 θα καθορίσει αν η εργασία θα είναι απαλλακτική ή ενισχυτική. Το θέμα της εργασίας είναι η κριτική παρουσίαση ενός εγχειριδίου ιστορίας άλλης χώρας. Μπορείτε να επιλέξετε όποιο εγχειρίδιο θέλετε αρκεί να γνωρίζετε καλά τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο. Η εργασία θα παραδοθεί σε power point. Η δομή της είναι η ακόλουθη:

1. Συνοπτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο διδάσκεται το εγχειρίδιο

2. Παρουσίαση του συστήματος της ιστορικής εκπαίδευσης (τάξεις, ύλη, κλπ)

3. Επιλογή του εγχειριδίου και παρουσίασή του: θέματα, προοργανωτές, μεθοδολογία, κλπ

4. Επιλογή μιας θεματικής ενότητας και αναλυτική παρουσίαση. βΛ. παράδειγμα στο επισυναπτόμενο αρχείο

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Go to top