Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά, την Τρίτη 23/1/2018 και ώρες 12.00-3.00 στο γραφείο μου, 5ος όροφος, γρ. 501. Η ύλη ακολουθεί τις παραδόσεις του μαθήματος (βλ.εδώ power point στα μαθήματα) και την αρθρογραφία που διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι εργασίες,αποκλειστικά για όσους και όσες έχουν δηλώσει εργασία, πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως τη Δευτέρα 8/1 προκειμένου αν χρειαστεί να σχολιαστούν από μένα και να σας αποσταλούν για τις τελικές διορθώσεις. Θα γίνουν δεκτές μόνον οι εργασίες που έχουν δηλωθεί.

Go to top