ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτά

Από το βιβλίο: Μαθήματα Ιστορίας. Από την ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση, σ. 219-227 & 237-360.

Από το βιβλίο: Τι σημαίνει Διδασκαλία της ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήματα, μέρος 1ο & 2ο

Επισκεφθείτε επίσης τις διαφάνειες του μαθήματος, αναρτημένες εδώ στα Μαθήματα, Προπτυχιακά, Διδακτική της Ιστορίας

Go to top